Ogłoszenia

Nabożeństwa wielkopostne:
Gorzkie Żale – niedziela, 17.00
Droga Krzyżowa – piątek, 8.30, 17.00 (dzieci), 18.30, 19.30 (młodzież)
Rekolekcje wielkopostne dla młodzieży gimnazjalnej będziemy przeżywać od 17-19.02.2016. Poprzedzi je peregrynacja symboli ŚDM, którą przeżywać będziemy w Sanktuarium na os. Słonecznym 16.02.2016 (więcej informacji na plakatach i ulotkach).

czytaj więcej »

Okres zwykły

RSS

Gotowość na przyjście Pana

Tak, jak rok liturgiczny w Kościele dobiega pomału końca, tak i Ewangelia Mateuszowa, której fragment czytamy w 32. Niedzielę zwykłą, przybliża nam, wierzącym, prawdę ostateczną.

»
2014-11-08
490
1
0
»

Przez śmierć do życia

Dzień Zaduszny, czyli Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, to bardzo ważny dzień w naszej polskiej, katolickiej tradycji.

»
2014-11-01
458
1
0
»

Jestem świątynią Boga!

W ostatnią niedzielę października obchodzimy rocznicę poświęcenia własnego kościoła. Czytamy fragment Ewangelii wg św. Mateusza (16,13-19), gdzie jest mowa o wyznaniu wiary Piotra i jego prymacie. W świetle dzisiejszej uroczystości trzeba skierować uwagę na Szymona Piotra, na którym Pan zbuduje Kościół. Szymon, syn Jony, otrzymuje nowe imię. Jezus mówi do niego: „Ty jesteś Piotr, czyli Opoka, i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą".

»
2014-10-25
430
1
0
»

Ja, Pan Bóg i państwo

Człowiek zniewolony grzechem nie ustaje w wysiłkach, żeby zakpić z Boga. Ciągle podejmuje wysiłki, żeby nad Nim zatriumfować. Walka trwa.

»
2014-10-18
384
1
0
»

"Przyjdźcie na ucztę!" (Mt 22, 4)

W XXVIII Niedzielę zwykłą, czytamy fragment Ewangelii wg św. Mateusza, w której Jezus opowiada swoim słuchaczom przypowieść o uczcie, jaką król wyprawił swojemu synowi (22,1-14).

»
2014-10-10
500
1
0
»

Jakie życie, taki plon

W dzisiejszej Ewangelii (Mt 21,33-43) zawarte jest opowiadanie o winnicy, którą gospodarz oddał w dzierżawę rolnikom. Ci okazali się niewdzięcznikami i zabójcami.

»
2014-10-04
426
1
0
»

Spełnić wolę Ojca

Ewangelia z XXVI Niedzieli zwykłej (Mt 21, 28-32), kontynuuje temat pracy w winnicy, z tą różnicą, że dziś gospodarz nie najmuje bezczynnie stojących na rynku, ale swoją prośbę o podjęcie pracy w winnicy kieruje do swoich dwóch synów. Pierwszy mówi ojcu "tak", ale nie idzie, lekceważąc go. Drugi natomiast mówi "nie chcę", ale potem, opamiętawszy się, idzie i pracuje.

»
2014-09-26
424
1
0
»

Denar zbawienia

Pośród wielu przypowieści Nowego Testamentu, w XXV Niedzielę zwykłą, czytamy przypowieść z Ewangelii wg św. Mateusza (20, 1-16), która traktuje o robotnikach najętych do pracy w winnicy.

»
2014-09-22
476
1
0
»

Miłosne wyznanie Boga

W dzisiejszą niedzielę (święto Podwyższenia Krzyża) czytamy Ewangelię wg św. Jana (J3,13-17). Jest to zaledwie kilka zdań, ale jakże istotnych, które objawiają serce Boga, jako gorejące ognisko miłości. Jezus w rozmowie z Nikodemem, żydowskim dostojnikiem, mówi o konieczności swego wywyższenia, które dokona się przez Jego śmierć na krzyżu. Stanie sie tak, ponieważ Bóg jest miłością. Tylko w tym świetle objawienie staje się dla mnie zrozumiałe.

»
2014-09-12
461
1
0
»

Pozyskać brata dla Boga

Ewangelia XXIII Niedzieli zwykłej mówi o braterskim upomnieniu i zgodnej modlitwie wspólnoty (Mt 18,15-20). Sposób postępowania z bratem, który zgrzeszył przeciwko mnie, jaki proponuje Jezus, jest oparty na miłości. Z tego też względu los kogoś ze wspólnoty, kto upadł, nie może być dla mnie obojętny.

»
2014-09-06
411
1
0
»
Wszystkich rekordów: 122
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BM w Szczecinie
ul. Kolorowych Domów 2, 70-781 Szczecin, tel. , fax.
2013 © Wszelkie prawa zastrzeżone