Ogłoszenia

         Trwają Misje Fatimskie zapraszamy do uczestnictwa, szczegółowy plan pod chórem. Misje poprowadzą ks. Dr Paweł Płaczek oraz ks. Kan. Marek Maciążek. Pamiętajmy o nich w naszych modlitwach.
         W dniach od 7 do 9 marca uczniowie szkół podstawowych nr 74 i 59 przeżywać będą rekolekcje wielkopostne.
 

czytaj więcej »

Okres zwykły

RSS

Jakie życie, taki plon

W dzisiejszej Ewangelii (Mt 21,33-43) zawarte jest opowiadanie o winnicy, którą gospodarz oddał w dzierżawę rolnikom. Ci okazali się niewdzięcznikami i zabójcami.

»
2014-10-04
451
1
0
»

Spełnić wolę Ojca

Ewangelia z XXVI Niedzieli zwykłej (Mt 21, 28-32), kontynuuje temat pracy w winnicy, z tą różnicą, że dziś gospodarz nie najmuje bezczynnie stojących na rynku, ale swoją prośbę o podjęcie pracy w winnicy kieruje do swoich dwóch synów. Pierwszy mówi ojcu "tak", ale nie idzie, lekceważąc go. Drugi natomiast mówi "nie chcę", ale potem, opamiętawszy się, idzie i pracuje.

»
2014-09-26
459
1
0
»

Denar zbawienia

Pośród wielu przypowieści Nowego Testamentu, w XXV Niedzielę zwykłą, czytamy przypowieść z Ewangelii wg św. Mateusza (20, 1-16), która traktuje o robotnikach najętych do pracy w winnicy.

»
2014-09-22
517
1
0
»

Miłosne wyznanie Boga

W dzisiejszą niedzielę (święto Podwyższenia Krzyża) czytamy Ewangelię wg św. Jana (J3,13-17). Jest to zaledwie kilka zdań, ale jakże istotnych, które objawiają serce Boga, jako gorejące ognisko miłości. Jezus w rozmowie z Nikodemem, żydowskim dostojnikiem, mówi o konieczności swego wywyższenia, które dokona się przez Jego śmierć na krzyżu. Stanie sie tak, ponieważ Bóg jest miłością. Tylko w tym świetle objawienie staje się dla mnie zrozumiałe.

»
2014-09-12
489
1
0
»

Pozyskać brata dla Boga

Ewangelia XXIII Niedzieli zwykłej mówi o braterskim upomnieniu i zgodnej modlitwie wspólnoty (Mt 18,15-20). Sposób postępowania z bratem, który zgrzeszył przeciwko mnie, jaki proponuje Jezus, jest oparty na miłości. Z tego też względu los kogoś ze wspólnoty, kto upadł, nie może być dla mnie obojętny.

»
2014-09-06
431
1
0
»

Cena mojego zbawienia

W ubiegłą niedzielę pytał Pan Jezus swoich uczniów, za kogo uważają Go ludzie, a za kogo oni. To pytanie skierował Pan również do mnie. W tę niedzielę (XXII Ndz.zw.) mówi o swojej męce, śmierci i zmartwychwstaniu.

»
2014-08-30
458
1
0
»

Kim On jest dla mnie?

Ewangelia  XXI Niedzieli zwykłej (Mt 16,13-20) prowadzi na spotkanie Jezusa, Syna Bożego. Przyszedł On w okolice Cezareii Filipowej i tam pyta swoich uczniów, co ludzie o Nim mówią, za kogo Go uważają?

»
2014-08-22
648
1
0
»

Moc wiary

Podążając śladem Mateuszowej Ewangelii spotykamy dziś (XX Ndz. zw.) kobietę kananejską (Mt 15,21-28). Jej córka dręczona jest przez szatana. Pojawienie się Jezusa w tej okolicy to dla matki życiowa szansa, którą ona stara się wykorzystać za wszelką cenę.

»
2014-08-15
437
1
0
»

Lekcja przyrody

Czytamy dziś (19 Ndz. zw.) Ewangelię wg św. Mateusza o chodzeniu po wodzie (Mt 14,22-33).

Po rozmnożeniu chlebów Jezus wysyła uczniów na drugi brzeg, odprawia tłumy, a sam idzie na górę, aby się modlić.

»
2014-08-08
430
1
0
»

Chleb łaski

"Pierwsze rozmnożenie chleba" - taki podtytuł nosi ewangeliczna perykopa przewidziana na XVIII niedzielę zwykłą (Mt 14,13-21). Jezus, uczniowie i tłumy. Pięć chlebów i dwie ryby. Jak ich nakarmić? Przecież te pięć ubożuchnych chlebów i dwie ryby nie wystarczą nawet dla samych Dwunastu, a cóż dopiero dla tych pięciu tysięcy mężczyzn! Uczniowie mówią do Pana: "Odeślij ich do wsi!". A Jezus? "Wy dajcie im jeść!"- odpowiada. Z całą pewnością uczniowie czują się bezradni. Sytuacja w jakiej postawił ich Jezus przerasta ich możliwości. I tak jest w istocie.

»
2014-08-01
484
1
0
»
Wszystkich rekordów: 127
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BM w Szczecinie
ul. Kolorowych Domów 2, 70-781 Szczecin, tel. , fax.
2013 © Wszelkie prawa zastrzeżone